februari 26th 2013 archive

Vårdbidrag

Mötet på försäkringskassan tycker jag gick bra. Vi berättade för handläggaren om det merarbete och de merkostnader som vi faktiskt har på grund av Melvins funktionshinder. Hon satt och antecknade allt vi sa och ska sedan vidarebefordra det till en beslutsfattare. Kuratorn Kerstin var med oss och förtydligade de viktigaste punkterna och stöttade oss.

Nu så får vi vänta några veckor innan vi får ett beslut i brevlådan. Det är svårt att veta hur de kommer att resonera och eftersom våra erfarenheter av försäkringskassan inte är så bra så vågar jag inte hoppas på något.