I eftermiddags så hade vi första besöket på barnhabb som ligger på lasarettet i Skellefteå. Vi fick träffa en kurator och en psykolog som berättade för oss vad de gör på habiliteringen och så gjorde vi upp en liten plan för den närmsta tiden. Jag kan kort informera om vad deras verksamhet går ut på för det hade i alla fall inte jag någon koll på innan vi gick dit.

Habiliteringsverksamheten regleras av två lagar LSS och HSL (Melvin går in under HSL). En Det är en habilitering för barn och ungdomar med rörelsehinder, autism och utvecklingsstörning som innebär samordnade behandlingsinsattser för att minska eller kompensera medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. De ska medverka till att barn och ungdomar med funktionshinder ges förutsättningar för god psykisk och fysisk utveckling. Varje familj får ett eget team bestående utav specialister inom olika yrkeskategorier ex läkare, arbetsterapeuter, psykologer osv. Vilka specialister som behövs i teamet beror på vilka behov som finns och de kan variera över tiden.  Varje familj får sedan en individuellt anpassad plan utifrån barnets och föräldrarnas behov. Än så länge så är vårt behov inte så stort men nog kommer det att bli en hel del träffar de närmsta åren.

Idag så bokade vi dock in en ny tid i början på oktober då vi ska få hjälp att fixa allt pappersarbete så som patientanmälan, ansökan om bilstöd och vårdbidrag osv. Även om vi säkert skulle kunna fixa detta själva så känns det skönt att få hjälp utav någon som gör detta dagligdags.

Avslutningsvis så vill jag bara säga att vi bägge kände oss nöjda med dagens möte och det känns som att det kommer att bli bra det här!

 

2 kommentarer den Barnhabiliteringen

  1. Ni har fullt upp i fam så ta ALL hjälp ni kan få, så livet blir lite enklare. Ni är fullt intellektuellt välutbildade men det är ändå skönt att få landa ibland det är en styrka att ni är så ödmjuka. KRAM i MASSOR

Kommentarer är stängda.