Äger man inga egna Bayblade så fungerar det lika bra med skålar!