Igår med posten så kom ett brev från försäkringskassan där det stod att de beviljar oss 1/4 vårdbidrag för Melvin. Jag skrev av försäkringskassans motivering för att andra föräldrar i samma situation som oss och som tänkt söka vårdbidrag ska få läsa hur de resonerar.

Försäkringskassans motivering:
Den som vårdar ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. I sådant fall ska barnet behöva mer vård än det som är vanligt för ett jämnårigt barn. Med vård menas det extra stöd och den hjälp som barnet behöver för sin utveckling. Det omfattar medicinsk vård men även till exempel träning och motivering. Behovet av vård ska vara minst 7 timmar per vecka.
Barnet ska dessutom ha behov av mer tillsyn än vad som är vanligt för ett jämnårigt barn eller så ska föräldern ha stora merkostnader. Tillsyn kan vara allt från att föräldern måste finnas tillgänglig till att barnet hela tiden behöver ha sin förälder vid sin sida. Merkostnader är kostnader som beror på barnets sjukdom eller funktionsnedsättning. Behovet av vård och eventuell tillsyn ska sträcka sig över minst sex månader. Försäkringskassan väger samman den vård och tillsyn barnet behöver.

Försäkringskassan bedömer att ditt barn har större behov än ett jämnårigt barn. Melvins funktionshinder innebär att han har ett ökat behov av tillsyn och hjälp jämfört med andra barn i samma ålder. Merarbete finns bland annat för att hjälpa Melvin med träning, stimulans och lek. Hjälp med att få smakbitar till munnen, förflyttning och aktivering och hans kläder behöver sys om. Barn i Melvins ålder behöver normalt omfattande hjälp, stöd och tillsyn dygnet runt men det ökade vård och tillsynsbehovet bedöms berättiga till en fjärdedels vårdbidrag från och med januari 2013 och tillsvidare.

Vi har fått hjälp utav kuratorn på barnhabiliteringen delvis med att fylla i ansökan samt så var hon med oss på det personliga mötet som vi hade med Försäkringskassan. Ni andra föräldrar som tänkt att söka vårdbidrag ta kontakt med habiliteringen och utnyttja deras resurser.

2 kommentarer den Beviljat vårdbidrag

  1. Härligt att få det beviljat
    Nu är du ju hemma, men nog måste ni få fortsätta sen och med ökat bidrag…lär ju inte bli ”mindre merarbete” krasst uttryckt…
    Kram Gizze

Kommentarer är stängda.